Ms là gì? Tìm hiểu các danh xưng Ms, Mr, Mrs và Miss trong tiếng Anh

23/12/2019

Ms hay Ms. phát âm là /'mɪz/ hoặc /məz/ là một danh xưng sử dụng cho phụ nữ mà không cần phải quan tâm đến tình trạng hôn nhân của người đó

ms là gì

Ms là gì? Tìm hiểu các danh xưng Ms, Mr, Mrs và Miss trong tiếng Anh

Ms là gì?

Ms hay Ms. phát âm là /'mɪz/ hoặc /məz/ là một danh xưng sử dụng cho phụ nữ mà không cần phải quan tâm đến tình trạng hôn nhân của người đó. Ms được sử dụng trước họ hoặc tên đầy đủ
Ms + Last name: Ms Clinton, Ms Hill, Ms Wood
Ms + Full name: Ms. Lauryn Hill

Mr là gì?

Mr viết tắt của Mister /'mistə/ có nghĩa là quý ông được sử dụng chung cho cả đàn ông đã kết hôn và chưa kết hôn. Mr được sử dụng trước họ, trước tên đầy đủ hoặc chức danh.
Mr + Last name: Mr Jones
Mr + Full name: Mr David Jones 
Mr + official position: Mr President

Mrs là gì?

Mrs /'misiz/ thường dùng kết hợp với họ hoặc tên đầy đủ cho phụ nữ đã lập gia đình. Ở Anh hoặc Mỹ, phụ nữ sau khi kết hôn thường đổi họ sang họ của chồng.
Ví dụ: Mrs. Trump hoặc Mrs Melania Trump.

Miss là gì?

Miss /mis/ thường dùng cho phụ nữ độc thân chưa lập gia đình. Miss đứng trước họ hoặc tên đầy đủ. 
Ví dụ: Miss Carter hoặc Miss Helena Lewis

Mục lục

Ms nghĩa là gì
Mr nghĩa là gì
Mrs nghĩa là gì
Miss nghĩa là gì