FDI là gì? Vốn FDI và doanh nghiệp FDI

15/09/2019

FDI viết tắt của Foreign Direct Investment nghĩa là đầu tư trực tiếp nước ngoài, là hình thức đầu tư dài hạn của nhà đầu tư nước này vào nước khác

Fdi là gì

FDI là gì? Vốn FDI và doanh nghiệp FDI

Mục lục:
FDI là gì?
Vốn FDI là gì?
Doanh nghiệp FDI là gì?

FDI là gì?

FDI viết tắt của Foreign Direct Investment nghĩa là đầu tư trực tiếp nước ngoài. FDI là hình thức đầu tư dài hạn của nhà đầu tư nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà đầu tư nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

Vốn FDI là gì?

Vốn FDI chính là nguồn tiền mà các nhà đầu tư sử dụng để đầu tư trực tiếp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài. 
Vốn FDI có thể là vốn chứng khoán (nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần hoặc trái phiếu một doanh nghiệp trong nước), vốn tái đầu tư (doanh nghiệp FDI dùng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh để tái đầu tư) hoặc vốn vay nội bộ (các công ty con của công ty đa quốc gia có thể cho nhau vay hoặc mua cổ phiếu, trái phiếu của nhau)

Lợi ích của thu hút vốn FDI

Bổ sung cho nguồn vốn trong nước
Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý
Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu
Tăng số lượng việc làm và đào tạo nhân công
Nguồn thu ngân sách lớn

Các hình thức đầu tư FDI

Đầu tư phương tiện hoạt động: Đầu tư phương tiện hoạt động là hình thức FDI trong đó công ty mẹ đầu tư và trang bị các phương tiện kinh doanh mới ở nước nhận đầu tư. 
Mua lại và sáp nhập: Mua lại và sáp nhập là hình thức FDI trong đó hai hay nhiều doanh nghiệp có vốn FDI đang hoạt động sáp nhập vào nhau hoặc một doanh nghiệp này (có thể đang hoạt động ở nước nhận đầu tư hay ở nước ngoài) mua lại một doanh nghiệp có vốn FDI ở nước nhận đầu tư. Hình thức này không nhất thiết dẫn tới tăng khối lượng đầu tư vào.

Doanh nghiệp FDI là gì?

Doanh nghiệp FDI là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng nguồn vốn này trong các hoạt động kinh doanh của mình.
Có hai dạng doanh nghiệp FDI chủ yếu: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và Doanh nghiệp liên doanh giữa nước ngoài và các đối tác trong nước.