IPO là gì? Tìm hiểu về IPO

12/07/2019

IPO viết tắt của Initial Public Offering nghĩa là phát hành công khai lần đầu. Thuật ngữ IPO nói đến việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng

ipo là gì

IPO là gì? Tìm hiểu về IPO

IPO nghĩa là gì?

IPO viết tắt của Initial Public Offering nghĩa là Phát hành công khai lần đầu. Thuật ngữ IPO nói đến việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. 
IPO phân biệt với SPO viết tắt của Seasoned Public Offering nghĩa là những lần phát hành cổ phiếu ra công chúng sau đó

Mục đích thực hiện IPO

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, các công ty có thể huy động được nhanh và nhiều vốn thông qua việc tiến hành IPO trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của công ty cũng có thể đạt được tính thanh khoản rất cao và các giá trị gia tăng về giá sau khi IPO. Đó là một trong những lý do chính khiến các doanh nghiệp tiến hành IPO

Ưu điểm của IPO

Mục tiêu chính của IPO là huy động vốn cho doanh nghiệp. Nó cũng có thể đi kèm với những lợi thế khác như
•    Công ty được tiếp cận đầu tư từ công chúng để huy động vốn.
•    Tăng tính minh bạch đi kèm với báo cáo hàng quý bắt buộc thường có thể giúp một công ty nhận được các điều khoản vay tín dụng thuận lợi hơn so với công ty tư nhân. 
•    Các công ty đại chúng có thể thu hút và duy trì tốt hơn và nhân viên có kỹ năng thông qua bán một tỷ lệ cổ phần cho nhân viên.
•    Tăng sự hiện diện, uy tín và hình ảnh công khai của công ty, có thể giúp doanh số và lợi nhuận của công ty.

Thủ tục phát hành IPO

Các Công ty, doanh nghiệp cần thực hiện hồ sơ xin đăng ký phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Gồm các giấy tờ:
– Đơn xin phát hành.
– Bản sao công chứng giấy phép thành lập.
– Bản sao công chứng giấy đăng kí kinh doanh.
– Điều lệ Công ty.
– Nghị quyết của Đại hội cổ đông chấp thuận phát hành cổ phiếu mới.
– Bản cáo bạch chi tiết tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất.

Đấu giá thực hiện IPO

Có 3 phương thức tổ chức đấu giá 
- Tại doanh nghiệp
- Tại tổ chức tài chính trung gian (Công ty chứng khoán)
- Tại Trung tâm giao dịch chứng khoán/Sở giao dịch chứng khoán

Các bước thực hiện
Bước 1 - Chuẩn bị đấu giá
Bước 2 - Thực hiện đấu giá
Bước 3 - Tổ chức đấu giá và xác định kết quả đấu giá
Bước 4 - Xử lý các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá
Bước 5 - Xử lý đối với số cổ phần không bán hết trong đấu giá nếu có

Các cách thức chào bán của IPO

Việc IPO có nhiều cách thức để tiến hành. Các dạng có thể thấy là:

Đấu giá kiểu Hà Lan.
Bảo lãnh cam kết.
Dịch vụ với trách nhiệm cao nhất.
Mua buôn để chào bán lại và
Tự phát hành.

Các IPO lớn nhất thế giới

Công ty

Năm IPO

Số tiền

Tập đoàn Alibaba

2014

25 tỷ đô la

Tập đoàn SoftBank

2018

23.5 tỷ đô la

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

2010

22.1 tỷ đô la

Ngân hàng Công thương Trung Quốc

2006

21.9 tỷ đô la

Đảm bảo quốc tế của Mỹ

2010

20.5 tỷ đô la

Visa Inc.

2008

19.7 tỷ đô la

Động cơ chung

2010

18.15 tỷ đô la

DoCoMo

1998

18.05 tỷ đô la

Enel

1999

16.59 tỷ đô la

Facebook

2012

16.01 tỷ đô la