AQL là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ AQL

23/12/2019

AQL viết tắt của Acceptable Quality Level nghĩa là mức độ chất lượng chấp nhận được

aql là gì

AQL là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ AQL

AQL là gì?

AQL viết tắt của Acceptable Quality Level nghĩa là mức độ chất lượng chấp nhận được. AQL cho biết có bao nhiêu thành phần lỗi được coi là chấp nhận được trong quá trình kiểm tra chất lượng lấy mẫu ngẫu nhiên. Nó thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ của số lượng khuyết tật so với tổng số lượng lấy mẫu

AQL của sản phẩm có thể thay đổi từ ngành này sang ngành khác ví dụ các sản phẩm y tế thường có AQL nghiêm ngặt hơn vì nó có thể gây ra các rủi ro cho sức khỏe người sử dụng
Ví dụ, AQL là 1% trong quá trình sản xuất nghĩa là 1% lô có thể bị lỗi. Nếu lô bao gồm 1000 sản phẩm, chỉ có 10 sản phẩm có thể bị lỗi. Nếu 11 sản phẩm bị lỗi, toàn bộ lô sẽ bị loại bỏ.

Khiếm khuyết AQL

Các trường hợp không đáp ứng yêu cầu chất lượng được gọi là khiếm khuyết hay khuyết tật. Có ba loại khiếm khuyết:

Khiếm khuyết nghiêm trọng: Là những lỗi khiến sản phẩm không an toàn hoặc nguy hiểm, gây hại cho người sử dụng. Những khuyết điểm như vậy là không thể chấp nhận được. Khiếm khuyết nghiêm trọng được xác định là 0% AQL.

Khiếm khuyết lớn: Khiếm khuyết thường không được người dùng cuối chấp nhận, vì chúng có khả năng dẫn đến thất bại, làm giảm tính thị trường, khả năng sử dụng hoặc khả năng bán được của sản phẩm. AQL cho các khiếm khuyết lớn là 2,5%.

Khiếm khuyết nhỏ: Khiếm khuyết không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của sản phẩm nhưng khác với các tiêu chuẩn được chỉ định; một số người dùng vẫn sẽ mua các sản phẩm như vậy. AQL cho các khuyết tật nhỏ là 4%