GDP là gì? Cách tính và ý nghĩa của chỉ số GDP

31/10/2019

GDP viết tắt của Gross Domestic Product là tổng sản phẩm nội địa, hay tổng sản phẩm quốc nội

GDP là gì

GDP là gì? Cách tính và ý nghĩa của chỉ số GDP

GDP là gì? 

GDP viết tắt của Gross Domestic Product là một thuật ngữ sử dụng nhiều trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô. GDP là tổng sản phẩm nội địa, hay tổng sản phẩm quốc nội, được tính bằng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một quốc gia, một lãnh thổ trong một thời kỳ nhất định thường là một năm. 
Sản phẩm cuối cùng là hàng hóa được tiêu thụ cuối cùng bởi những người tiêu dùng chứ không phải là những sản phẩm được sử dụng như là sản phẩm trung gian trong sản xuất những sản phẩm khác. 

CEO là gì
ROA là gì
Opex là gì

Ý nghĩa của chỉ số GDP

GDP là chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó. 

Cách tính GDP

Công thức tính GDP như sau 

GDP = C + I + G + NX

Trong đó
C = Consumtion = Tiêu dùng: bao gồm những khoản chi cho tiêu dùng cá nhân của các hộ gia đình về hàng hóa và dịch vụ.
I = Investment = Tổng đầu tư ở trong nước của tư nhân: bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị và nhà xưởng hay sự xây dựng, mua nhà mới của hộ gia đình
G = Government Purchases = Chi tiêu Chính phủ: bao gồm các khoản chi tiêu của chính phủ cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương như chi cho quốc phòng, luật pháp, đường sá, cầu cống, giáo dục, y tế,...
NX = Net exports = Xuất khẩu ròng = Giá trị xuất khẩu - Giá trị nhập khẩu

Phân biệt GDP danh nghĩa và GDP thực tế

GDP danh nghĩa là tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành
GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc

Phân biệt GDP với GNP

GNP viết tắt của Gross National Product tức là Tổng sản phẩm quốc gia hoặc Tổng sản lượng quốc gia được tính bằng tổng giá trị bằng tiền của các hàng hóa, dịch vụ cuối cùng mà công dân của một quốc gia làm ra trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm tài chính không kể làm ra ở đâu trong hay ngoài nước.
GDP khác với GNP ở chỗ nó được quy theo lãnh thổ mà sản phẩm được sản xuất ở đó hơn là thu nhập nhận được ở đó.

Top 10 quốc gia có GDP cao nhất

Theo thống kê từ Quỹ tiền tệ thế giới, top 10 quốc gia có GDP danh nghĩa cao nhất năm 2018 bao gồm: 

 

Thứ tự

Quốc gia

Triệu US$

1

 Hoa Kỳ

20,513,000

2

 Trung Quốc

13,457,267

3

 Nhật Bản

5,070,626

4

 Đức

4,029,140

5

 Vương quốc Anh

2,808,899

6

 Pháp

2,794,696

7

 Ấn Độ

2,689,992

8

 Ý

2,086,911

9

 Brasil

1,909,386

10

 Canada

1,733,706

Trong năm 2018, Việt Nam có GDP đứng thứ 47 trong tổng số 192 quốc gia và vùng lãnh thổ với 241,434 triệu USD theo thống kê từ Quỹ tiền tệ thế giới

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người của một quốc gia được tính bằng GDP quốc gia đó chia cho tổng số dân tại quốc gia đó ở cùng một thời điểm. GDP bình quân đầu người là chỉ tiêu dùng để đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.

Top 10 quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất năm 2018 theo Quỹ tiền tệ thế giới

 

Thứ tự

Quốc gia

USD

1

 Qatar

130,475

 Ma Cao

116,808

2

 Luxembourg

106,704

3

 Singapore

100,345

4

 Brunei

79,530

5

 Ireland

78,785

6

 Na Uy

74,356

7

 UAE

69,382

8

 Kuwait

67,000

9

 Switzerland

64,649

 Hồng Kông

64,216

10

 Hoa Kỳ

62,606

GDP/người của Việt Nam trong năm 2018 theo thống kê từ Quỹ tiền tệ thế giới đạt 2,551 USD/người đứng thứ 131