Sàn Upcom là gì? Những điều cơ bản về sàn Upcom

09/05/2019

UPCOM viết tắt của Unlisted Public Company Market có nghĩa là thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết

sàn upcom là gì

Sàn Upcom là gì? Những điều cơ bản về sàn Upcom

1. Sàn Upcom là gì

UPCOM viết tắt của Unlisted Public Company Market có nghĩa là thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết

Sàn Upcom khai trương vào năm 2009 do SGDCK Hà Nội quản lý nhằm mở rộng thị trường giao dịch có tổ chức, tạo ra cơ hội giao dịch chứng khoán minh bạch, công khai cho công chúng đầu tư và cơ hội huy động vốn hiệu quả cho công ty đại chúng.

2. Các công ty giao dịch trên sàn UPCOM

a) Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết
b) Công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán
c) Công ty hủy niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM nếu vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng

3. Thời gian giao dịch ở sàn UPCOM

Thời gian giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.
9h00 - 11h30: Khớp lệnh liên tục I và Khớp lệnh thỏa thuận
11h30 - 13h00: Nghỉ giữa phiên
13h00 - 15h00: Khớp lệnh liên tục II và Khớp lệnh thỏa thuận

a) Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch UPCOM.

b) Phương thức thỏa thuận là phương thức giao dịch trong đó các điều kiện giao dịch được các bên tham gia thỏa thuận với nhau và xác nhận thông qua hệ thống giao dịch UPCOM.

4. Đơn vị giao dịch sàn UPCOM

- Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục là 100 cổ phiếu.
- Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
- Giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch UPCOM.
- Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, giao dịch lô lẻ và giao dịch thỏa thuận không được phép thực hiện

5. Nguyên tắc khớp lệnh sàn UPCOM

Ưu tiên về giá:
Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian:
Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

6. Biên độ dao động giá trên sàn UPCOM

Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với cổ phiếu là ± 15% so với giá tham chiếu.
Giá tối đa (Giá trần) = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)
Giá tối thiểu (Giá sàn) = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động giá)
Đối với cổ phiếu mới niêm yết hoặc giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày liên tiếp, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ±40% so với giá tham chiếu.

7. Giá tham chiếu sàn UPCOM

Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.
Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, việc xác định giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất

8. Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch

Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.

Lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:
a) Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi trong trường hợp sửa giảm khối lượng;
b) Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch UPCOM đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá.

Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch UPCOM không được phép hủy bỏ.

Hy vọng bài viết nhỏ giúp bạn giải đáp được phần nào câu hỏi về thuật ngữ upcom là gì cũng như những quy định cơ bản về sàn giao dịch upcom. Chúc các bạn thành công