ROA là gì? Cách tính chỉ số ROA

17/05/2019

ROA viết tắt của Return on Assets nghĩa là tỷ số lợi nhuận trên tài sản hay tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

roa là gì

ROA là gì? Cách tính chỉ số ROA

ROA viết tắt của Return on Assets nghĩa là tỷ số lợi nhuận trên tài sản hay tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. ROA là một chỉ số tài chính dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp.

Cách tính chỉ số ROA

Return on Assets= Net Income/ Total Assets
ROA= Lợi nhuận ròng/ Tổng giá trị tài sản

Lợi nhuận trên tài sản (ROA), về cơ bản, cho bạn biết thu nhập nào được tạo ra từ vốn đầu tư (tài sản). ROA của các công ty đại chúng phụ thuộc nhiều vào ngành bởi tùy thuộc vào từng ngành giá trị của chúng sẽ rất khác nhau. Khi sử dụng ROA làm thước đo so sánh, tốt nhất nên so sánh nó với chỉ số ROA trước đây của công ty hoặc so với ROA của công ty trong cùng ngành.

Chỉ số ROA cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá về hiệu quả của công ty trong việc chuyển đổi số tiền mà họ đầu tư thành lợi nhuận ròng. Chỉ số ROA càng cao thì càng tốt, bởi vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn khi đầu tư ít hơn.

Tổng tài sản bao gồm tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, một số nhà phân tích và nhà đầu tư loại trừ chi phí mua tài sản bằng cách thêm lại chi phí lãi vay trong công thức cho ROA. Khi đó tác động của việc nhận thêm nợ được loại trừ. Chi phí lãi vay được thêm vào vì lợi nhuận ròng trên báo cáo không bao gồm chi phí lãi vay