CTO là gì? Vai trò của CTO trong tổ chức doanh nghiệp

17/03/2019

CTO viết tắt của Chief Technology Officer nghĩa là Giám đốc công nghệ. CTO đôi khi cũng được gọi là Giám đốc kỹ thuật Chief Technical Officer

cto là gì

CTO là gì? Vai trò của CTO trong tổ chức doanh nghiệp

CTO là gì?
Vai trò của CTO
CTO báo cáo cho ai

CTO là gì?

CTO viết tắt của Chief Technology Officer nghĩa là Giám đốc công nghệ. CTO đôi khi cũng được gọi là Giám đốc kỹ thuật Chief Technical Officer. CTO chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan tới công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển của công ty hay tổ chức. 

Vai trò của CTO

Vai trò chung của một CTO bao gồm:
- Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược công nghệ trên các nền tảng công nghệ
- Xây dựng và quản lý đội ngũ hàng đầu về công nghệ, điều hành hoạt động nghiên cứu và phát triển
- Dự đoán và phản ứng lại những thay đổi lớn về công nghệ để đảm bảo duy trì sự dẫn đầu của công ty trong môi trường cạnh tranh
- Định nghĩa những tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo chúng được thực hiện nghiêm ngặt trong hoạt động phát triển sản phẩm

Tùy thuộc vào loại CTO và tùy thuộc vào công ty vài trò và nhiệm vụ của CTO cũng khác nhau. Có 4 loại CTO chính bao gồm: CTO hạ tầng, CTO kế hoạch, CTO quan hệ khách hàng và CTO chiến lược.

CTO hạ tầng: Giám sát dữ liệu, bảo mật, bảo trì và mạng lưới của công ty. Thực hiện (nhưng không nhất thiết phải đặt ra) chiến lược kỹ thuật của công ty. CTO cũng có thể quản lý lộ trình công nghệ của công ty. 

CTO kế hoạch: Vai trò của CTO này là hình dung công nghệ sẽ được sử dụng như thế nào trong công ty khi thiết lập chiến lược kỹ thuật cho công ty. CTO này cũng sẽ xem xét nhiều hơn cách triển khai các công nghệ mới trong công ty để đảm bảo thành công. 

CTO quan hệ khách hàng: Trong vai trò này, CTO sẽ đóng vai trò là người liên lạc giữa khách hàng và doanh nghiệp bằng cách đảm nhận trách nhiệm quan hệ khách hàng, nắm bắt thị trường mục tiêu và giúp đưa các dự án công nghệ thông tin ra thị trường. 

CTO chiến lược: Loại CTO này sẽ giúp thiết lập chiến lược công ty, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, phân tích thị trường mục tiêu, và tạo ra các mô hình kinh doanh. Ngoài ra, CTO sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với Giám đốc điều hành và các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao của công ty. 

CTO báo cáo cho ai

Thông thường CTO báo cáo trực tiếp cho CEO về các nội dung
•    Dự đoán và đi trước bất kỳ thay đổi kỹ thuật nào có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến công ty.
•    Tư vấn cho Giám đốc điều hành (và CFO/COO) về định hướng kỹ thuật dài hạn của công ty.
•    Cung cấp đầy đủ thông tin cho Giám đốc điều hành về các định hướng kỹ thuật của công ty để CEO có thể đưa ra quyết định lựa chọn tốt nhất tại các thời điểm bất kỳ.