Jd là gì? Tìm hiểu về vai trò của Jd

14/02/2020

Jd viết tắt của Job Description nghĩa là bản mô tả công việc của một vị trí công việc trong tổ chức

jd là gì

Jd là gì? Tìm hiểu về vai trò của Jd

1. Jd là gì
2. Tại sao jd lại quan trọng
3. Jd được sử dụng làm gì
4. Jd bao gồm những nội dung gì
5. Cấu trúc một Jd thông dụng
6. Hạn chế của Jd

1. Jd là gì

Jd viết tắt của Job Description nghĩa là bản mô tả công việc của một vị trí công việc trong tổ chức. Jd thường được cung cấp cho các ứng viên để họ hiểu được vai trò và nhiệm vụ của vị trí công việc họ đang dự định ứng tuyển. 

Mô tả công việc thường được soạn thảo bởi những người chịu trách nhiệm giám sát quá trình tuyển chọn trong tổ chức với sự giúp đỡ của bộ phận nhân dự công ty hoặc nhà tuyển dụng bên ngoài. 

2. Tại sao jd lại quan trọng

Tại sao mô tả công việc lại quan trọng? Mô tả công việc là một phần thiết yếu của quy trình tuyển dụng bởi với thông tin chính xác, nó sẽ giúp người ứng tuyển xác định được liệu kỹ năng của họ có phù hợp với vị trí đó hay không và đó có phải là việc họ thực sự muốn làm hay không.

Dưới quan điểm của tổ chức, mô tả công việc là rất quan trọng trong việc đảm bảo các ứng viên nhận được trong quá trình tuyển dụng là phù hợp với yêu cầu của vị trí đó. Nó giúp cho bộ phận nhân dự hoặc các nhà tuyển dụng sắp xếp hợp lý quá trình tuyển chọn và tập trung vào các ứng viên phù hợp. 

3. Jd được sử dụng làm gì

Mô tả công việc Job Description có nhiều lợi ích bao gồm:
-    Cung cấp cho ứng viên những kỳ vọng được yêu cầu về vị trí tuyển dụng
-    Cung cấp đầy đủ chi tiết để giúp ứng viên đánh giá xem họ có phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không
-    Hỗ trợ người tuyển dụng trong quá trình tuyển chọn ứng viên
-    Giúp hình thành các câu hỏi cho quá trình phỏng vấn
-    Để ứng viên xác định vai trò hoặc chỗ đứng của họ trong cấu trúc của tổ chức.
-    Hỗ trợ hình thành hợp đồng lao động ràng buộc về mặt pháp lý
-    Giúp đặt mục tiêu cho nhân viên, đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên
-    Giúp xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển

4. Jd bao gồm những nội dung gì

Mô tả công việc cần xác định rõ mục đích của công việc, những nhiệm vụ chính cần thực hiện và trách nhiệm chính của vị trí công việc.
-    Chức danh công việc và tóm tắt về vai trò công việc
-    Danh sách nhiệm vụ cần thực hiện
-    Kinh nghiệm chuyên môn mong muốn
-    Trình độ học vấn và bằng cấp mong muốn
-    Kỹ năng cốt lõi cần thiết cho vị trí
-    Các văn bằng, chứng chỉ cần thiết
-    Báo cáo trực tiếp cho ai
-    Liệu nhân viên có bất kỳ cấp dưới báo cáo với họ
-    Các yêu cầu sức khỏe
-    Môi trường làm việc
-    Đãi ngộ được hưởng

5. Cấu trúc một Jd thông dụng

Một bản mô tả công việc nên tuân theo một định dạng đơn giản, chính xác, xác định rõ ràng nhu cầu của chưc danh công việc. Mặc dù cấu trúc thực tế thường khác nhau giữa các vị trí công việc và tổ chức, một mô tả công việc được thường sẽ được cấu trúc như sau:
(1). Chức danh công việc
(2). Địa điểm làm việc
(3). Báo cáo cho ai
(4). Mục đích công việc (một hoặc hai dòng ngắn gọn)
(5). Trách nhiệm/nhiệm vụ (chi tiết)
(6). Yêu cầu về chuyên môn, trình độ, kinh nghiệm
(7). Tổng quan về công ty/nhóm cần ứng tuyển
(8). Thông tin liên hệ ứng tuyển

6. Hạn chế của Jd

Hạn chế của mô tả công việc là đôi khi khó có thể nắm bắt được những yêu cầu thực sự của một công việc thông qua những mô tả ngắn gọn. Bên cạnh đó, một số vị trí trong một tổ chức có thể mới hình thành và mô tả công việc không phải lúc nào cũng phản ánh được đầy đủ và sẽ phải được điều chỉnh theo thời gian.