Tân ngữ là gì? Tìm hiểu về tân ngữ tiếng Anh và cách sử dụng tân ngữ

06/02/2019

Tân ngữ tiếng Anh là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ. Tân ngữ là một trong năm yếu tố chính của một cấu trúc mệnh đề

tân ngữ là gì

Tân ngữ là gì? Tìm hiểu về tân ngữ tiếng Anh và cách sử dụng tân ngữ

1.Tân ngữ là gì?
2. Phân loại tân ngữ
2.1. Tân ngữ trực tiếp
2.2. Tân ngữ gián tiếp
3. Hình thức của tân ngữ 
4. Trật tự của tân ngữ

1.Tân ngữ là gì?

Tân ngữ là một trong năm yếu tố chính của một cấu trúc mệnh đề bên cạnh 4 thành tố khác là chủ ngữ, động từ, trợ từ và bổ ngữ. Tân ngữ tiếng Anh là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ.
Ví dụ: Everyone likes her. She knows everyone

2. Phân loại tân ngữ

Có 2 loại tân ngữ: Tân ngữ trực tiếp (direct object) và tân ngữ gián tiếp (indirect object)

2.1. Tân ngữ trực tiếp (direct object)

Tân ngữ trực tiếp là tân ngữ chịu tác động trực tiếp từ động từ. Tân ngữ trực tiếp có thể được xác định thông qua việc xác định động từ chính và đặt câu hỏi ai (whom), cái gì (what)
Ví dụ: Nobody writes letters these days
(động từ = writes)
(Ask "what?". Q: writes what? A: letters)

2.2. Tân ngữ gián tiếp (indirect object)

Tân ngữ gián tiếp thường là người hoặc động vật. Tân ngữ gián tiếp nhận hoặc bị ảnh hưởng bởi tân ngữ trực tiếp. Tân ngữ gián tiếp luôn cần một tân ngữ trực tiếp đi cùng và luôn đi trước tân ngữ trực tiếp:

Ví dụ: She gave the dog its dinner.
the dog là tân ngữ gián tiếp, its dinner là tân ngữ trực tiếp
Chúng ta thường có thể viết lại các câu như vậy bằng cụm từ giới từ to/for. 

indirect + direct object: He always gives the class too much homework.

direct object + prepositional phrase with to/for: He always gives too much homework to the class.

3. Hình thức của tân ngữ

Danh từ có thể làm tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Peter bought shoes. (shoes- direct object)
The British like tea. (tea- direct object)
Simon gave his uncle a dirty look. (his uncle - indirect object)
Paula passed the money to her father. (her father - indirect object)

Đại từ nhân xưng là tân ngữ

Đại từ nhân xưng

Đại từ tân ngữ

I

Me

You

You

She

Her

He

Him

It

It

They

Them

We

Us


What time did you call Alex?  (Whom did you call? Alex. Alex is the direct object.)
What time did you call him? (Alex is replaced with the third person singular object pronoun, him.)

Động từ nguyên thể làm tân ngữ (to+verb)

Ví dụ: We want to go
We would like to have cornflakes for breakfast

Động từ V-ing dùng làm tân ngữ (Gerund)

Ví dụ: I love going to the movies.
I like living by the ocean

Mệnh đề làm tân ngữ (clause) 

{subject} + {verb} + {object clause}
I believe you are wrong
I know he is lying.
We didn’t realize she was so ill.

4. Trật tự của tân ngữ

Tân ngữ thường là cụm danh từ và đứng sau động từ
Tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp ngăn cách bởi một giới từ hoặc cũng có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà không có giới từ. 

Ví dụ: Jonathan bought a drink for Catherine.
He was reading a story to his daughter.

 • Ms là gì? Tìm hiểu các danh xưng Ms, Mr, Mrs và Miss trong tiếng Anh

  23/12/2019

  Ms hay Ms. phát âm là /'mɪz/ hoặc /məz/ là một danh xưng sử dụng cho phụ nữ mà không cần phải quan tâm đến tình trạng hôn nhân của người đó

 • Surname là gì? Last name là gì? Cách điền họ tên vào form tiếng Anh

  13/11/2019

  Bạn đã biết First name là gì, Surname là gì hay last name là gì chưa. Bài viết hôm nay sẽ tổng kết giúp các bạn tất tần tật các nội dung liên quan đến họ và tên trong tiếng Anh nhé

 • Due to là gì? Cách sử dụng due to trong tiếng Anh

  09/04/2019

  Due to nghĩa là gì. Cách sử dụng Due to như thế nào trong tiếng Anh. Hãy cùng tham khảo bài học về cụm từ due to ngày hôm nay nhé

 • Feedback là gì? Ý nghĩa của feedback trong từng ngữ cảnh

  21/01/2019

  Feedback nghĩa là thông tin phản hồi hay ý kiến phản hồi. Phản hồi thông tin là một phần quan trọng của bất kỳ kỹ năng lãnh đạo nào

 • PO là gì? Ý nghĩa của PO trong các lĩnh vực

  15/01/2019

  Trong bài viết hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của PO trong từng lĩnh vực kinh doanh, thanh toán, y học, IT và bưu chính viễn thông

 • Ad là gì? Tìm hiểu ý nghĩa từ Ad trong các lĩnh vực

  08/01/2019

  Vậy ad là gì? Ad có nghĩa như thế nào? Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của Ad trong từng lĩnh vực nhé