7 hằng đẳng thức đáng nhớ và hệ quả

13/05/2019

7 hằng đẳng thức đáng nhớ là những đẳng thức quan trọng và cơ bản nhất mà người học toán cần phải nhớ và nắm vững

7 hằng đẳng thức đáng nhớ

7 hằng đẳng thức đáng nhớ và hệ quả

7 hằng đẳng thức đáng nhớ là những đẳng thức quan trọng và cơ bản nhất mà người học toán cần phải nhớ và nắm vững. Trong các bài toán về giải phương trình, biến đổi biểu thức, phân tích đa thức thành nhân tử, người học sẽ phải thường xuyên sử dụng các hằng đẳng thức này. Các bạn hãy học thuộc các hằng đẳng thức đáng nhớ này nhé, bởi chúng sẽ giúp ích rất nhiều để giải nhanh các đề toán trong kiểm tra và thi cử đó.

Bình phương của một tổng

Bình phương của một tổng

Bình phương của một hiệu

Bình phương của một hiệu
Hiệu hai bình phương

Hiệu hai bình phương
Lập phương của một tổng

Lập phương của một tổng
Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu
Tổng hai lập phương

Tổng hai lập phương
Hiệu hai lập phương

Hiệu hai lập phương

Bên cạnh những hằng đẳng thức đáng nhớ trên, chúng ta có những hệ quả của 7 hằng đẳng thức đáng nhớ như sau:

Tổng hai bình phương
 Tổng hai bình phương
Tổng hai lập phương
 Tổng hai lập phương hệ quả
Bình phương của tổng 3 số hạng

Bình phương của tổng 3 số hạng
 Lập phương của tổng 3 số hạng
 Lập phương của tổng 3 số hạng